Waves bowl

Inspirací pro kolekci Waves byla technika vystříbřování skla jako taková. Zrcadlový odraz vystříbřeného skla vždy připomíná vodní hladinu a mísy Waves tak zachycují zčeřenou hladinu právě v okamžik, když se jí dotkne nějaký předmět. Tím předmětem může být cokoliv cenného i zcela obyčejného, co se na mísu umístí.